Fråga:

Vilket atomnummer har Flerovium?

Svar:

114

Listor / Grundämnen / Flerovium / Atomnummer