Fråga:

Vilket atomnummer har Aluminium?

Svar:

13

Listor / Grundämnen / Aluminium / Atomnummer