Fråga:

Vad har Aluminium för beteckning?

Svar:

Al

Listor / Grundämnen / Aluminium / Beteckning