Fråga:

Vilken smältpunkt har Aluminium?

Svar:

933.5 K

Listor / Grundämnen / Aluminium / Smältpunkt