Fråga:

Vilket atomnummer har Kisel?

Svar:

14

Listor / Grundämnen / Kisel / Atomnummer