Fråga:

Vad heter Kisel på engelska?

Svar:

Silicon

Listor / Grundämnen / Kisel / Engelska