Fråga:

Vilken kokpunkt har Kisel?

Svar:

2628 K

Listor / Grundämnen / Kisel / Kokpunkt