Fråga:

Vilken smältpunkt har Kisel?

Svar:

1683 K

Listor / Grundämnen / Kisel / Smältpunkt