Fråga:

Vilket atomnummer har Fosfor?

Svar:

15

Listor / Grundämnen / Fosfor / Atomnummer