Fråga:

Vad har Fosfor för beteckning?

Svar:

P

Listor / Grundämnen / Fosfor / Beteckning