Fråga:

Vilken kokpunkt har Fosfor?

Svar:

553 K

Listor / Grundämnen / Fosfor / Kokpunkt