Fråga:

Vilken smältpunkt har Fosfor?

Svar:

317.3 K

Listor / Grundämnen / Fosfor / Smältpunkt