Fråga:

Vilket atomnummer har Klor?

Svar:

17

Listor / Grundämnen / Klor / Atomnummer