Fråga:

Vad har Klor för beteckning?

Svar:

Cl

Listor / Grundämnen / Klor / Beteckning