Fråga:

Vilken smältpunkt har Klor?

Svar:

172.2 K

Listor / Grundämnen / Klor / Smältpunkt