Fråga:

Vilket atomnummer har Argon?

Svar:

18

Listor / Grundämnen / Argon / Atomnummer