Fråga:

Vilket atomnummer har Kalium?

Svar:

19

Listor / Grundämnen / Kalium / Atomnummer