Fråga:

Vilken densitet har Kalium?

Svar:

0.856

Listor / Grundämnen / Kalium / Densitet