Fråga:

Vilken smältpunkt har Kalium?

Svar:

336.8 K

Listor / Grundämnen / Kalium / Smältpunkt