Listor / Grundämnen / Helium

Helium

Atomnummer: 2 [Länk]
Atomvikt: 4.002602 u
Beteckning: He [Länk]
Densitet: 0.147 (@ -270degC) [Länk]
Elektronkonfiguration: 1s² [Länk]
Engelska: Helium [Länk]
Kokpunkt: 4.216 K [Länk]
Smältpunkt: 0.95 K [Länk]

Avvikande statistik:
Kokpunkt är lägst av alla Grundämnen
Smältpunkt är lägst av alla Grundämnen