Fråga:

Vilket atomnummer har Helium?

Svar:

2

Listor / Grundämnen / Helium / Atomnummer