Fråga:

Vad har Helium för beteckning?

Svar:

He

Listor / Grundämnen / Helium / Beteckning