Fråga:

Vilken smältpunkt har Helium?

Svar:

0.95 K

Listor / Grundämnen / Helium / Smältpunkt