Fråga:

Vilket atomnummer har Kalcium?

Svar:

20

Listor / Grundämnen / Kalcium / Atomnummer