Fråga:

Vad har Kalcium för beteckning?

Svar:

Ca

Listor / Grundämnen / Kalcium / Beteckning