Fråga:

Vilken kokpunkt har Kalcium?

Svar:

1757 K

Listor / Grundämnen / Kalcium / Kokpunkt