Fråga:

Vilken smältpunkt har Kalcium?

Svar:

1112 K

Listor / Grundämnen / Kalcium / Smältpunkt