Listor / Grundämnen / Järn

Järn

Atomnummer: 26 [Länk]
Atomradie: 126
Atomvikt: 55.847 u
Beteckning: Fe [Länk]
Densitet: 7.874 [Länk]
Elektronkonfiguration: [Ar]3d4s² [Länk]
Engelska: Iron [Länk]
Kokpunkt: 3023 K [Länk]
Smältpunkt: 1808 K [Länk]