Fråga:

Vilket atomnummer har Järn?

Svar:

26

Listor / Grundämnen / Järn / Atomnummer