Fråga:

Vad har Järn för beteckning?

Svar:

Fe

Listor / Grundämnen / Järn / Beteckning