Fråga:

Vad heter Järn på engelska?

Svar:

Iron

Listor / Grundämnen / Järn / Engelska