Fråga:

Vilken kokpunkt har Järn?

Svar:

3023 K

Listor / Grundämnen / Järn / Kokpunkt