Fråga:

Vilken smältpunkt har Järn?

Svar:

1808 K

Listor / Grundämnen / Järn / Smältpunkt