Listor / Grundämnen / Kobolt

Kobolt

Atomnummer: 27 [Länk]
Atomradie: 125
Atomvikt: 58.9332 u
Beteckning: Co [Länk]
Densitet: 8.9 [Länk]
Elektronkonfiguration: [Ar]3d4s² [Länk]
Engelska: Cobalt [Länk]
Kokpunkt: 3143 K [Länk]
Smältpunkt: 1768 K [Länk]