Fråga:

Vilket atomnummer har Kobolt?

Svar:

27

Listor / Grundämnen / Kobolt / Atomnummer