Fråga:

Vad har Kobolt för beteckning?

Svar:

Co

Listor / Grundämnen / Kobolt / Beteckning