Fråga:

Vilken densitet har Kobolt?

Svar:

8.9

Listor / Grundämnen / Kobolt / Densitet