Fråga:

Vilken elektronkonfiguration har Kobolt?

Svar:

[Ar]3d4s²

Listor / Grundämnen / Kobolt / Elektronkonfiguration