Fråga:

Vilken kokpunkt har Kobolt?

Svar:

3143 K

Listor / Grundämnen / Kobolt / Kokpunkt