Fråga:

Vilken smältpunkt har Kobolt?

Svar:

1768 K

Listor / Grundämnen / Kobolt / Smältpunkt