Listor / Grundämnen / Koppar

Koppar

Atomnummer: 29 [Länk]
Atomradie: 128
Atomvikt: 63.546 u
Beteckning: Cu [Länk]
Densitet: 8.96 [Länk]
Elektronkonfiguration: [Ar]3d¹4s¹ [Länk]
Engelska: Copper [Länk]
Kokpunkt: 2840 K [Länk]
Smältpunkt: 1356.6 K [Länk]