Fråga:

Vilket atomnummer har Koppar?

Svar:

29

Listor / Grundämnen / Koppar / Atomnummer