Fråga:

Vilken smältpunkt har Koppar?

Svar:

1356.6 K

Listor / Grundämnen / Koppar / Smältpunkt