Fråga:

Vad har Gallium för beteckning?

Svar:

Ga

Listor / Grundämnen / Gallium / Beteckning