Fråga:

Vilken densitet har Gallium?

Svar:

5.91

Listor / Grundämnen / Gallium / Densitet