Fråga:

Vilken smältpunkt har Gallium?

Svar:

302.93 K

Listor / Grundämnen / Gallium / Smältpunkt