Listor / Grundämnen / Brom

Brom

Atomnummer: 35 [Länk]
Atomvikt: 79.904 u
Beteckning: Br [Länk]
Densitet: 3.12 [Länk]
Elektronkonfiguration: [Ar]3d¹4s²4p [Länk]
Engelska: Bromine [Länk]
Kokpunkt: 331.9 K [Länk]
Smältpunkt: 265.9 K [Länk]