Fråga:

Vilket atomnummer har Brom?

Svar:

35

Listor / Grundämnen / Brom / Atomnummer