Fråga:

Vad har Brom för beteckning?

Svar:

Br

Listor / Grundämnen / Brom / Beteckning