Fråga:

Vilken densitet har Brom?

Svar:

3.12

Listor / Grundämnen / Brom / Densitet